Registracija

Uputstvo za registraciju:
  • Ovaj portal je namenjen isključivo prevoznicima, dakle možete se registrovati samo ako ste prevoznik sa svojim vozilom.
  • Vrsta i tip vozila kojom vršite prevoz se na NE TIČE! Mi nismo agencija za tehnički pregled i ne odgovaramo za vaša vozila i uslugu koju njima vršite. Ako lažete posetioce ovog portala, lažete ih na sopstvenu odgovornost.
  • Ovaj potal NIJE namenjen za agente u prevozu i takvi profili će biti blokirani.
  • Na ovom portalu se podaci objavljuju javno - ako ne želite da neki podatak bude objavljen, NEMOJTE GA UNOSITI.
  • Mi NE PROMOVIŠEMO nikoga posebno, niti posredujemo prilikom ugovaranja vaših usluga. Shodno tome, ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu koja registrovanim prevoznicima može teoretski ili praktično nastati kao posledica upotrebe ovog portala, a isto tako ni korisnicima njihovih usluga. Mi samo omogućavamo prevoznicima da dobiju svoje mesto na internetu, na kome mogu da se samoprezentuju, po prihvatljivijim cenama nego da prave svoje pojedinačne sajtove.
  • Ispod formulara imate link ka detaljim uslovima korišćenja ovoga portala, sa kojima se morate saglasiti kako biste se registrovali.
Email adresa koju upišete će biti verifikovana, pre nego što vam bude poslat predračunn!
Nakon verifikacije, nalog vam je neaktivan 7 dana, do uplate predračuna.
Po uplati, vaš nalog dobija status "prevoznik" i tada možete početi da radite na njemu!
Podaci koje upišete će biti provereni, pre nego što vaš nalog dobije status "aktivan"!
Hvala što poštujete prava i privatnost na internetu!