Nabavili smo i levkove za spuštanje šuta

Uveli smo još jednu uslugu kompatibilnu sa našom osnovnom delatnošću, tako da sada šut i građevinski otpad koji imate za bacanje, možete do našeg kontejnera spustiti sistemom levkova koje takođe možete iznajmiti kod nas.

Levkovi su plastični, prečnika dovoljnog da se u njihov otvor lako istresa šut iz kante, jednostavno se montiraju i demontiraju, a imamo ih na raspolaganju toliko da možete obezbediti bezbedno spuštanje šuta praktično bilo koje visine.

Za više informacija o najmu levkova za vaše gradilište, kontaktirajte nas!

© Prevoznik.Rs - cene i uslovi su podložni promenama bez prethodne najave