Pravilan raspored tereta?


Kada bi teret bio nešto lagano, ne bi se zvao teret!  Logično!  Međutim, teret ima više osobina od te jedne osnovne, da je težak, tj. da ima masu.  Ovde prvenstveno mislimo na to da svaki teret, pored mase ima i:

  • svoje agregatno stanje od kog mu zavisi oblik ili oblik pakovanja,
  • svoju zapreminu,
  • svoje težište.

Kada sve ove osobine uzmete u obzir, shvatićete da je jako važno pravilno rasporediti teret u tovarnom prostoru svakog teretnog vozila pre nego što započnete transport, jer loše složen teret predstavlja rizik za bezbednost prevoznika i ostalih učesnika u saobraćaju.  Prilikom raspoređivanja tereta treba voditi računa o tome da:

  • težište tereta bude što niže,
  • da se teret ravnomerno rasporedi kako između osovina, tako i po svakom točku pojedinačno,
  • da se ne ide previsoko sa slaganjem tereta,
  • da svaka jedinica tereta (gajba, paleta, vreća, itd) ima svoje uporište sa što više strana kako bi se sile prilikom ubrzavanja, skretanja i kočenja više prenosile i "razbijale" na ukupan teret, nego što bi delovale na jednu jedinicu tereta.

Na slici je prikaz relativno dobro i bezbedno natovarenog teretnog kombija nosivosti do 3,5 t, gajbicama za transport voća.  Teret je uspešno stigao na svoje odredište, a kada je dobro složeno, čak se kombi vrati u garažu relativno čist.  Ukoliko i vi planirate prevoz voća ili nečega sličnog, kontaktirajte kombi prevoznika


© Prevoznik.Rs - cene i uslovi su podložni promenama bez prethodne najave